Dronning produksjon

I dag har jeg startet å lage nye dronninger. 👑 🐝
Jeg henter da ut nyklekte larver 🐛 som jeg legger i små cellekopper. Når jeg setter disse inn i en bikube 🐝 uten dronning 👑 vil biene starte å fore å mate larvene slik at de utvikler seg til dronninger. Den eneste forskjellen på en arbeider bie og en dronning er foret de har fått. Dronningene får ett veldig protein rikt fôr som gjør at eggstokkene utvikler seg.. Fôret kaller vi for dronninggele.