Produksjon av nye dronninger

I dag larver jeg om til å lage nye dronninger ??Viktig å ha unge friske dronninger som legger mange egg ?. Dette fører til mer honning, friskere bier og mindre sverming. Jeg har egne elitedronninger som jeg henter larver av god genetisk kvalitet. ?