Selja i full blomst

Har du lagt merketil Selja som blomstrer? Om en løfter blikket fra veiene når en er ute å kjører så ser en de flotte Seljene som nå står i full blomst. Selja består av hann og hunn planter. Det er hannplantene som er mest verdifulle for biene for denne gir både nektar og pollen. Hunn plantene gir kun nektar. Selja er nå den planten som gir absolutt mest pollen og nektar så denne er utrolig viktig å ta vare på til alle pollinerende innsekter. ?På bilde så ser en hannselje denne er mer «buskete» enn hunnselja.

Hannselje i blomst