Hassel blomstrer

Har du sett de små men flotte hasselblomstene? Nå ser vi raklene som har sluppet seg ned og avgir pollen nesten overalt. Men de små men fine hasselblomstene må en kikke ganske godt etter før en ser. ?Hasselraklene er en veldig viktig pollen kilde for biene ?. Pollen er protein kilden for biene. ? Hassel er den første planten biene kan hente pollen. Noen ganger er den over før det er varmt nok for biene og fly ut. Jeg gleder meg stadig over flotte hasseltrær i denne perioden. ??