Hassel blomstrer

Har du sett de små men flotte hasselblomstene? Nå ser vi raklene som har sluppet seg ned og avgir pollen nesten overalt. Men de små men fine hasselblomstene må en kikke ganske godt etter før en ser. ?Hasselraklene er en veldig viktig pollen kilde for biene ?. Pollen er protein kilden for biene. ? Hassel er den første planten biene kan hente pollen. Noen ganger er den over før det er varmt nok for biene og fly ut. Jeg gleder meg stadig over flotte hasseltrær i denne perioden. ??

Bytte av bunnbrett

I dag 3 mars 2021 dag har jeg byttet bunnbrett på bikubene, det er viktig å hjelpe biene og få ryddet opp bier som har strøket med og lidd en naturlig død iløpet av en lang og kald vinter. ?

Bytte av bunnbrett på bikubene

Døde bier etter en lang vinter

Nå er tida for å bytte bunnbrett på bikubene. Det dør ofte en del bier i løpet av vinteren. Noen bier føler på seg at livet går mot slutten å flyr selv ut i vinterkulda for å dø men andre dør inni bikuben. Det kan da hope seg opp en god del bier ? å disse er det greit å hjelpe biene som lever med og renske ut. Da får biene ? som skal bygge opp kuben nå på våren en lettere og mer trivelig jobb. ? ? ?

Døde bier etter en lang vinter