Sjekk av bier

Sjekket noen kuber i dag og det er fortsatt fart i biene. De finner nok ikke stort med nektar men viktig pollen kommer de inn med. Det blir nå produsert «vinterbier» i stor stil. Vinterbier må ha ett ekstra spekklag og blir stappende fulle med masse pollenrikt for, slik kan de leve til langt ut i 2021.

Sjekk av bier