Parring av dronninger

Her står det små bisamfunn med dronninger ? ute for parring. De har først stått innelukket i fire dager slik at de får dannet sammfunnsfølelse ellers vil de rømme. Så skal de stå ute i ca to uker før jeg sjekker om dronningen har startet å legge egg ?. Når dronningen parrer seg parrer hun seg med 10-12 droner. Når en drone har parret seg så knekker penisen av og han faller til bakken neste drone drar ut penisen til formann og det gjentas til dronningen har fylt opp med sperm for opptil fem år. Siste penis fjerner biene når hun returnerer til kuben. Parringen foregår i lufta. Så når dronningen er parret kan jeg overføre den nyere unge dronningen i ett nytt bifolk. ? ?