Sjekk av avls dronning

Her sjekker jeg en 4 år gammel avls bi dronning.
Veldig bra med egg, yngel å bra med bier. De har til og med bygget ut rammer og samlet litt honning.
Det er viktig med godt gen materiale på biene en har så en får snille bier å gode honning samlere. Derfor bytter jeg ut dronningene regelmessig, men siden dette er en avls dronning så har jeg beholdt henne helt til nå. Denne kan jeg hente larver fra i år for å produsere nye fine dronninger. ????