Årets første grundige sjekk

Hver vår så snart temperaturen tillater det er jeg rundt å sjekker alle bikuber. ?????? Det er da viktig å sjekke tilstanden i kuben slik at en vet at dronningen er iorden dvs at hun legger egg pluss at biene har nok mat. På filmen kan vi se en grønnmerket dronning som er godt igang med og legge egg. Om ett par uker vil det krype mange nye bier ut av cellene. Dette er veldig viktig for nå fremover dør alle biene som har jobbet med og holde kuben i live gjennom en lang vinter.