Selje trærne er viktig om våren.

Selje er en av de viktigste trekkplantene om våren, han raklene gir både nektar og pollen og er veldig viktig for utviklingen for bifolket om våren. Hun plantene gir kun pollen.
Om du ser en Selje nå om våren så ta deg tid til og se etter bier og humler som arbeider flittig på raklene, om du ser bier så betyr det at det er en bikube i 1-5 kilometer avstand.
Biene er plante tro, noe som betyr at hvis de finner en stor nektar eller pollen kilde så flyr de mest på denne til trekket på planten er over.
Selje pollen er gult og gir biene verdifulgt pollen til yngel.
Seljen på bilde er den på Kapitelberget.